Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Ngày đăng : 12/09/2019 - lần đọc:3315
Phần mềm Relipos gồm nhiều module chuyên biệt cho từng chức năng và sử dụng 2 công nghệ chính là WebApplication và Window Application WebApp được cài đặt tại văn phòng trung tâm và Window Application là ứng dụng được cài đặt tại máy thu ngân và có thể sử dụng máy này làm server

1. Hướng dẫn cài đặt Phần mềm Relipos

Nếu bạn chưa Đăng ký hoặc cài đặt phần mềm thì hãy xem hướng dẫn cách đăng ký và Click xem thêm.

 

2. Hướng dẫn cài đặt danh mục

Ứng dụng Web này được cài đặt tại máy Thu ngân ( Sử dụng bán hàng và cài đặt chung) hoặc cài tại trung tâm ( sử dụng phần mềm cho nhiều chi nhánh, các bạn sẽ truy cập vào Link Web để cài đặt danh mục, giá món ..., và làm quản lý kho tại Server trung tâm Xem hướng dẫn tạo Xem chi tiết.

 

4. Hướng dẫn quản lý chăm sóc khách hàng (CRM)

Với phân hệ quản lý chăm sóc khách hàng bạn có thể theo dõi thông tin khách ngày sinh nhật, lịch sử giao dịch của từng khách và các loại thẻ khác, quản lý chiến dịch marketting qua Email hoặc SMS Xem chi tiết.

 

5. Hướng dẫn sử dụng quản lý kho

Tại Server trung tâm( WebApplication) bạn sẽ truy cập vào Link Server được cung cấp bởi Relipos và làm việc về quản lý tồn kho Tại nhiều chi nhánh  Click xem chi tiết.

 

6. Hướng dẫn sử dụng phân hệ quản lý tiền

Với phân hệ quản lý tiền kết hợp với phân hệ quản lý tồn kho các bạn có thể theo doi được công nợ Khách hàng, Công nợ nhà cung cấp và các khoản thu chi khác trong hệ thống Hãy click xem hướng dẫn.

 

7. Hướng dẫn cài đặt theo loại hình kinh doanh

 

8. Quản lý bán hàng của cửa hàng từ xa

Với ứng dụng Web bạn có thể truy cập vào link Server từ bất kỳ nơi đâu để theo dõi lảm việc chứ không cần có mặt tại quán.


  • Tags: