BÀI VIẾT NỔI BẬT

Chia sẻ kinh nghiệm để thành công trong thị trường bán lẻ, những tin tức mới nhất và những câu chuyện từ hàng ngàn cửa hàng trên khắp thế giới

Báo cáo doanh số nhân viên chăm sóc khách hàng

Báo cáo doanh số nhân viên chăm sóc khách hàng

Ngày đăng : 08/01/2020 - lần đọc:178

Báo cáo doanh số nhân viên chăm sóc khách hàng Xem Chi tiết

Chọn Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Cho Phiếu Bán Hàng

Ngày đăng : 07/01/2020 - lần đọc:172

Chọn Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Cho Phiếu Bán Hàng Xem Chi tiết

Chọn Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Cho Phiếu Bán Hàng
1.3 Hàng hóa và Nguyên vật liệu

1.3 Hàng hóa và Nguyên vật liệu

Ngày đăng : 03/01/2020 - lần đọc:1039

Danh mục hàng hoá nguyên vật liệu là nơi hiển thị các thông số cho hàng bán, nguyên vật liệu, bán thành phẩm hay các thuộc tính liên quan áp dụng cho bán hàng. Xem Chi tiết

Cài đặt Và đăng ký bản quyền

Ngày đăng : 03/01/2020 - lần đọc:891

Hướng dẫn cài đặt và đăng ký bản quyền phần mềm bán hàng Relipos. Xem Chi tiết

Cài đặt Và đăng ký bản quyền
29. Nhập tồn kho thực tế

29. Nhập tồn kho thực tế

Ngày đăng : 02/01/2020 - lần đọc:199

Nhập tồn kho thực tế Xem Chi tiết

28. Danh sách phiếu tồn kho thực tế

Ngày đăng : 02/01/2020 - lần đọc:209

Danh sách phiếu tồn kho thực tế Xem Chi tiết

28. Danh sách phiếu tồn kho thực tế
Hướng dẫn sử dụng App Purchase Requisition

Hướng dẫn sử dụng App Purchase Requisition

Ngày đăng : 01/11/2019 - lần đọc:413

App Purchase Requisition (PR) là phần mềm tạo mới và quản lý danh sách đề xuất mua hàng, dùng trong nội bộ hệ thống công ty. Xem Chi tiết

Hướng dẫn nhập và sửa đổi thông tin phiếu

Ngày đăng : 15/10/2019 - lần đọc:180

Hướng dẫn thêm và sửa đổi thông tin khách hàng trên phiếu. Xem Chi tiết

Hướng dẫn nhập và sửa đổi thông tin phiếu
1. Hướng dẫn sử dụng cho mô hình Spa

1. Hướng dẫn sử dụng cho mô hình Spa

Ngày đăng : 15/10/2019 - lần đọc:195

Module dành cho mô hình kinh doanh Spa & Wellness, Massage… Xem Chi tiết

2. Hướng dẫn sử dụng cho mô hình Nhà hàng

Ngày đăng : 15/10/2019 - lần đọc:516

Hướng dẫn sử dụng cho mô hình kinh doanh nhà hàng, bar, pub, café, cafeteria… Xem Chi tiết

2. Hướng dẫn sử dụng cho mô hình Nhà hàng
3. Danh sách đơn mua hàng

3. Danh sách đơn mua hàng

Ngày đăng : 30/09/2019 - lần đọc:251

Hướng dẫn sử dụng Danh sách đơn mua hàng trên website quản lý của phần mềm quản lý nhà hàng, khách sạn của công ty Hợp nhất (Relipos) Xem Chi tiết

2. Danh sách đề xuất mua hàng

Ngày đăng : 30/09/2019 - lần đọc:251

Hướng dẫn sử dụng Danh sách đề xuất mua hàng trên website quản lý của phần mềm quản lý nhà hàng, khách sạn của Relipos Xem Chi tiết

2. Danh sách đề xuất mua hàng
1. Đề xuất mua hàng

1. Đề xuất mua hàng

Ngày đăng : 30/09/2019 - lần đọc:606

Hướng dẫn sử dụng Đề xuất mua hàng trên website quản lý của phần mềm quản lý bán hàng, khách sạn, cafe của Relipos Xem Chi tiết

4. Đơn mua hàng

Ngày đăng : 27/09/2019 - lần đọc:296

Hướng dẫn sử dụng Đơn mua hàng trên website quản lý của phần mềm quản lý nhà hàng, khách sạn,cafe của công ty Hợp nhất (Relipos) Xem Chi tiết

4. Đơn mua hàng
5. Bảng giá nhà cung cấp

5. Bảng giá nhà cung cấp

Ngày đăng : 27/09/2019 - lần đọc:277

Hướng dẫn sử dụng mục Bảng giá nhà cung cấp trên website quản lý của phần mềm quản lý nhà hàng, khách sạn,cafe của công ty Hợp nhất (Relipos) Xem Chi tiết