29. Nhập tồn kho thực tế

Ngày đăng : 02/01/2020 - lần đọc:176
Trong quá trình kinh doanh, chúng ta sẽ cần mua thêm hàng hóa để bổ sung lại kho hàng, cũng như công dụng cụ mới sau một thời gian hoạt động. Danh mục này được tạo ra giúp chúng ta lập phiếu thống kế số lượng hàng tồn kho thực tế vào cuối tháng. Qua đó, phục vụ cho việc tổng hợp thông tin cho các báo cáo liên quan đến Hàng tồn kho.

1. Đường dẫn đến mục nhập tồn kho thực tế

Ở nút bắt đầu, chọn Quản lý kho/Kiểm kê thực tế/Nhập tồn kho thực tế.

Hình 1: Đường dẫn đến mục Nhập tồn kho thực tế

 

2. Các chức năng cơ bản tại cửa sổ Nhập tồn kho thực tế

Tại cửa sổ vừa hiện lên, chúng ta nên chú ý các khu vực được đánh số trong hình:

Hình 2: Mục nhập tồn kho thực tế

 1. Khu vực danh sách các nút công cụ bao gồm: Tạo mới, Sửa, Sửa ngày chứng từ, Lưu, Bỏ qua, Xóa, Duyệt, Tạo phiếu điều chỉnh, Cập nhật Số lý thuyết, Nhập từ Barcode, Nhập dữ liệu và Xuất dữ liệu.
 2. Khu vực danh sách các thông tin chi tiết của phiếu nhập tồn kho thực tế.
 3. Khu vực danh sách các nhóm hàng hiện có.
 4. Khu vực danh sách các mặt hàng thuộc nhóm hàng đang được chọn tại khung đỏ 3.

 

3. Tạo phiếu nhập tồn kho thực tế

Để tạo phiếu nhập tồn kho thực tế, đầu tiên chúng ta cần nhập các thông tin chi tiết tại khung đỏ thứ 2 bao gồm:

 • Mã chứng từ: hiển thị mã số của phiếu nhập tồn kho thực tế (hệ thống sẽ tự hiển thị sau khi chúng ta tạo xong phiếu Nhập kho thực tế và click vào nút Lưu).
 • Ngày chứng từ: thiết lập ngày chứng từ của phiếu nhập tồn kho thực tế này.
 • Giờ – Phút: thiết lập thời điểm tạo phiếu nhập kho thực tế.
 • Kho hàng: thiết lập kho hàng đang được kiểm kê tồn kho thực tế.
 • Diễn giải: thể hiện các chú thích thêm nếu có.

Hình 3: Thông tin chi tiết của phiếu nhập tồn kho thực tế

 

Tiếp theo, tại khung khoanh đỏ thứ 3, chúng ta nhập thông tin các mặt hàng cần đề xuất bao gồm:

 • Mã hàng: hiển thị mã số của mặt hàng.
 • Mặt hàng: thể hiện tên mặt hàng.
 • SL Chuẩn: nhập số lượng thực tế của mặt hàng khi chúng ta đi kiểm kê.
 • ĐVT Chuẩn: hiển thị đơn vị tính lưu kho của mặt hàng trong mục Hàng hóa & Nguyên vật liệu.
 • ĐVT Phụ: hiển thị đơn vị tính phụ của mặt hàng trong mục Hàng hóa & Nguyên vật liệu.
 • Tồn lý thuyết: hiển thị số lượng hàng tồn kho hiện tại có trong hệ thống.
 • Tồn trước: hiển thị số lượng hàng tồn kho đã được thay đổi trong các Phiếu tồn kho thực tế khác.
 • Thực tế: thể hiện số lượng hàng hóa thực tế trong kho (= với SL Chuẩn).
 • Chênh lệch: thể hiện số lượng hàng hóa chênh lệch giữa Thực tế và Tồn trước.
 • Serial: thể hiện mã số serial của mặt hàng.
 • Đơn vị tính: thể hiện đơn vị tính của mặt hàng.
 • Có Serial: tick vào để xác nhận mặt hàng này có mã số serial.

 Sau khi đã nhập đầy đủ các thông tin cần thiết vào phiếu Nhập tồn kho thực tế, chúng ta click vào nút Lưu để hệ thống lưu lại phiếu này.

 

Lưu ý: trong trường hợp có sự chênh lệch giữa SL chuẩn và Tồn trước, chúng ta sẽ click vào nút Cập nhật số lý thuyết trên thanh công cụ. Qua đó, hệ thống sẽ tự động cập nhật lại số liệu hệ thống cập nhật lại số liệu.

Hình 4: Phiều nhập tồn kho thực tế mẫu

 

  Như vậy, chúng ta đã hoàn thành phần hướng dẫn mục Nhập tồn kho thực tế. Trong bài kế tiếp, chúng ta sẽ tiếp tục với phần hướng dẫn Danh sách nhập tồn kho thực tế. Cảm ơn các bạn đã đọc bài hướng dẫn của Phần mềm Hợp nhất chúng tôi và hẹn gặp lại trong những bài hướng dẫn sau.


Quản Lý Kho


 • Tags: