Cài đặt thu ngân TakeAway, trà sữa

Ngày đăng : 02/03/2019 - lần đọc:647
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng mô hình bán lẻ Trà Sữa,TakeAway.

Các danh mục cần cài đặt

bước 1: Cài đặt danh mục quầy

Nếu trong Trà Sữa,TakeAway của bạn có nhiều quầy tính tiền mỗi quầy sẽ tính tiền cho một số khu thì bạn phải khai báo Danh mục quầy trước Xem hướng dẫn .

bước 2: Cài đặt danh mục khu

Tạo 1 khu để bán trong mô hình Trà Sữa,TakeAway  xem hướng dẫn.

bước 3: Cài đặt Hàng hoá và nguyên vât liệu và  giá bán

Các bạn khai báo các nhóm, Hàng bán , Nguyên vật liệu, Bán thành Phẩm, Thành phẩm các bạn phải khai báo xem tại đây.

Cài đặt giá bán :Các bạn khai báo giá bán theo khu, theo thứ, theo ngày... xem hướng dẫn.

bước 4: Cài đặt set menu

Hàng bán của các bạn có hình thức bán theo Combo hoặc Setmenu thì làm theo xem hướng dẫn.

Cài đặt bán hàng và sử dụng bán hàng

bước 1: Cài đặt và cấu hình phần mềm Relipos App  

Các bạn sẽ cài đặt phần mềm và cấu hình phần mềm Relipos cho thu ngân Xem hướng dẫn chi tiết

 

bước 2: Cài đặt máy in Bil, Bar, Bếp

Để in được thì các bạn sẽ phải cài drive máy in vào trong máy tính của mình  xem hướng dẫn.

trong hệ thống của bạn có sử dụng nhiều bếp nhiều Bar, tại mỗi quầy bếp và quầy bar có gắn máy in hoặc màn hình để nhận Order thì các bán phải khai báo danh mục bếp dẫn tại đây

Khai báo Mặt hàng xuất vào kho nào và in vào bếp nào thì khai báo tại danh mục Kho bếp Xem chi tiết

 

bước 3: Cài đặt nhân viên và phân quyền 

Các bạn phải khai báo đầy đủ tên nhân viên nếu muốn theo dõi nhân việc nào làm sai, sai sót  Xem Video hướng dẫn tạo nhân viên
Phân quyền
 cho từng nhóm nhân viên( thu ngân, Phục vụ ..) thì xem hướng dẫn

bước 4: Hướng dẫn sử dụng phần bán hàng

Phần quản lý bán hàng với chức năng Order, tính tiền cho khách hàng tính năng này áp dụng cho thu ngân, phục vụ, Bar và Bếp xem hướng dẫn


  • Tags: