Báo cáo doanh số nhân viên chăm sóc khách hàng

Ngày đăng : 08/01/2020 - lần đọc:165
Báo cáo doanh số nhân viên chăm sóc khách hàng
Bước 1: Tạo Nhân Viên cho hệ thống bán hàng. (Bấm vào đây để xem hướng dẫn).

Bước 2: Chọn Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng cho các phiếu bán hàng (Bấm vào đây để xem hướng dẫn).

Bước 3: Xem Báo cáo doanh số nhân viên chăm sóc khách hàng

- Chúng ta sẽ vào menu theo đường dẫn:
Bắt đầu => Bán hàng (chi nhánh) => Báo cáo phân tích => Báo cáo doanh số nhân viên chăm sóc khách hàng

 

- Trong báo cáo chia ra làm 2 khu vực: Khu vực 1 dùng để nhập thông tin tìm kiếm và khu vực 2 là dữ liệu hiển thị theo thông tin tìm kiếm.  • Tags: