5. Bảng giá nhà cung cấp

Ngày đăng : 27/09/2019 - lần đọc:246
Hướng dẫn sử dụng mục Bảng giá nhà cung cấp trên website quản lý của phần mềm quản lý nhà hàng, khách sạn,cafe của công ty Hợp nhất (Relipos)

  Trước khi nhân viên mua hàng có thể tổng hợp được các đơn mua hàng, chúng ta sẽ cần tham khảo giá của các mặt hàng trên thị trường. Danh mục bảng giá nhà cung cấp được tạo ra nhằm giúp nhân viên mua hàng lên danh sách giá cả của các nhà cung cấp. Qua đó phục vụ cho quá trình lập tổng hợp và quản lý đơn mua hàng.

 

1. Đường dẫn đến bảng giá nhà cung cấp

Ở nút bắt đầu, chọn Quản lý mua hàng/Bảng giá nhà cung cấp.

Hình 1: Đường dẫn đến Bảng giá nhà cung cấp

 

2. Các chức năng cơ bản tại cửa sổ bảng giá nhà cung cấp

Tại cửa sổ vừa hiện lên, chúng ta nên chú ý các khu vực được đánh số trong hình:

Hình 2: Bảng giá nhà cung cấp

 1. Khu vực tìm kiếm giá của 01 sản phẩm bất kỳ.
 2. Khu vực danh sách các nhà cung cấp và các nút công cụ hỗ trợ (Xuất dữ liệu và Xóa).
 3. Khu vực danh sách giá tham khảo của các mặt hàng mà nhà cung cấp đang được chọn tại khung đỏ 2 đề nghị.

 

3. Tạo danh sách giá cả hàng hóa nhà cung cấp đề nghị

Để tạo danh sách các nhà cung cấp, chúng ta double click vào dòng trắng tại khung đỏ thứ 2.

Hình 3: Tạo danh sách nhà cung cấp

Tại dòng nhập liệu mới, chúng ta lần lượt nhập các thông tin chi tiết bao gồm:

 • Tên bảng giá: thiết lập tên cho bảng giá của nhà cung cấp đang tạo.
 • Nhà cung cấp: thiết lập tên của nhà cung cấp đang tạo.
 • Từ ngày: thiết lập ngày mà nhà cung cấp đang chọn bắt đầu áp dụng bảng giá hàng hóa.
 • Đến ngày: thiết lập ngày mà nhà cung cấp đang chọn kết thúc áp dụng bảng giá hàng hóa (có thể bỏ trống nếu nhà cung cấp không thay đổi giá trong suốt quá trình cung ứng).

Hình 4: Thông tin bảng giá của nhà cung cấp

 

Sau khi đã hoàn thành các thông tin trên, chúng ta tiếp tục nhập thông tin các mặt hàng và giá cả mà nhà cung cấp đề nghị:

 • Mã hàng: thiết lập mã hàng cho mặt hàng đang được tạo.
 • Tên mặt hàng: thiết lập tên của mặt hàng đang tạo.
 • Đơn vị tính: thiết lập đơn vị tính của mặt hàng mà nhà cung cấp đề nghị.
 • Đơn giá: thiết lập giá bán của mặt hàng đang được tạo.

Cuối cùng, chúng ta đã hoàn thành quá trình thêm danh sách bảng giá hàng hóa nhà cung cấp và sẽ có kết quả như hình dưới.

Hình 5: Bảng giá của nhà cung cấp

 

  Như vậy, chúng ta đã hoàn thành phần hướng dẫn Bảng giá nhà cung cấp. Cảm ơn các bạn đã đọc bài hướng dẫn của Phần mềm Hợp nhất chúng tôi và hẹn gặp lại trong những bài hướng dẫn sau.

Bài trước: Đơn mua hàng


 • Tags: