Quản lý Chăm sóc khách hàng (CRM)

Ngày đăng : 20/08/2019 - lần đọc:853
Chăm Sóc Khách Hàng (CRM) giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống, hiệu quả và quản lý các thông tin của khách hàng như thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc… Qua đó, chúng ta có thể phục vụ khách hàng tốt hơn.

Hướng Dẫn Các Chức Năng Của Mục Chăm Sóc Khách Hàng


  • Tags: